بلت کانوایر

بلت کانوایر معمولاً بر روی غلتک های هرز کرد توسط موتور گیر بکس مناسبی به حرکت در می آیدند. تسمه نقاله ها میتوانند به صورت مایل،تخت و شیب دار طراحی و نصب گردند.

بلت کانوایر

بستر این نقاله ها تسمه است که معمولاً بر روی غلتک های هرز کرد توسط موتور گیر بکس مناسبی به حرکت در می آیدند. این سیستم سطح تخت و صافی دارد که به راحتی میتواند کالاهایی با اشکال نامنظم را جابجا کند.

تسمه ها بر اساس جنس،شکل و ضخامت انواع مختلفی دارند که بر اساس نوع محیط کار و محصول آن را طراحی میکنند. تسمه نقاله ها میتوانند به صورت مایل،تخت و شیب دار طراحی و نصب گردند.