اسلت کانوایر

اسلت کانوایر در خطوط مونتاژ لوازم های خانگی بخصوص لوازم سنگین مانند یخچال و اجاق گاز میباشد. بستر اصلی این نقاله ها از صفحات فلزی و یا چوبی میباشد که توسط زنجیر های مخصوص بحرکت در می آید.

اسلت کانوایر

کاربرد اصلی این روش در خطوط مونتاژ لوازم های خانگی بخصوص لوازم سنگین مانند یخچال و اجاق گاز میباشد.بستر اصلی این نقاله ها از صفحات فلزی و یا چوبی میباشد که توسط زنجیر های مخصوص بحرکت در می آید.