خطوط مونتاژ ماشین لباسشویی

برای تولید ماشین لباسشویی از خطوط اسلت کانوایر ، جرثقیل مرکب و دستگاه تست در حال حرکت استفاده میشود. بستر حرکتی این نوع کانوایر ها از صفحات فلزی میباشد.

 

خطوط مونتاژ ماشین لباسشویی

برای تولید ماشین لباسشویی از خطوط اسلت کانوایر ، جرثقیل مرکب و دستگاه تست در حال حرکت استفاده میشود. بستر حرکتی این نوع کانوایر ها از صفحات فلزی میباشد که با زنجیر های مخصوص به حرکت در می آیند . همچنین دستگاه تست در حال حرکت امکان تست صدا ، لرزش و جریان محصولات را در حین حرکت و بدون توقف ایجاد میکند.