خطوط مونتاژ تلوزیون ال ای دی

برای تولید تلویزیون LED عمدتا از خطوط فری فلو استفاده میگردد که بدنه و پایه ها از جنس آلومینیوم میباشد و پالت های آن پلاستیکی یا چوبی میباشد که خاصیت ضد نویز نیز دارد استفاده میگردد. بستر حرکتی این نوع کانوایر از زنجیر های مخصوص فری فلو میباشد.

خطوط مونتاژ تلوزیون ال ای دی

برای تولید تلویزیون LED عمدتا از خطوط فری فلو استفاده میگردد که بدنه و پایه ها از جنس آلومینیوم میباشد و پالت های آن پلاستیکی یا چوبی میباشد که خاصیت ضد نویز نیز دارد استفاده میگردد. بستر حرکتی این نوع کانوایر از زنجیر های مخصوص فری فلو میباشد.