تسمه نقاله مدولار

کاربرد اصلی این در خطوط در صنایع غذایی میباشد که بستر اصلی این نقاله ها از زنجیر های پلی اتیلن میباشد که توسط چرخ دنده و الکترو موتور به حرکت در می آید.

تسمه نقاله مدولار

کاربرد اصلی این در خطوط در صنایع غذایی میباشد که بستر اصلی این نقاله ها از زنجیر های پلی اتیلن میباشد که توسط چرخ دنده و الکترو موتور به حرکت در می آید